Baigtas įgyvendinti projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone“

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Kretingos rajono savivaldybėje veikiančiomis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis Kretingos rajono savivaldybės viešąja įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centru, Kretingos rajono savivaldybės viešąja įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centru, Kretingos rajono savivaldybės viešąja įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centru, UAB Kretingos šeimos klinika, UAB „Kretingos šeimos medicinos centras“, Kretingos rajono savivaldybės viešąja įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centru įgyvendino projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone“, kuriuo buvo siekiama gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 392,4 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 34,6 tūkst. Eur, pačios sveikatos įstaigos prisidėjo 7,5 proc. nuo įstaigai tenkančios vertės, o savivaldybė biudžeto lėšomis prisidėjo prie DOTS ir opioidų kabinetų įrengimų. Bendra projekto vertė – 461,7 tūkst. Eur.

Projekto lėšos buvo investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos naujos odontologinės įrangos, medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą, gydytojų kabinetų aprūpinimą baldais, tikslinių transporto priemonių įsigijimą, patalpų remontą ir jų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, taip pat priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto ir DOTS kabineto įrengimą siekiant pagerinti Kretingos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms. Lėšos įstaigoms paskirstytos proporcingai pagal prisirašiusių asmenų skaičių.

VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras pasinaudojant projekto lėšomis įsigijo baldus ir kompiuterinę įrangą DOTS kabinetui, transporto priemonių, odontologinę įrangą, reikiamos medicininės, kompiuterinės įrangos ir baldų geresnėms paslaugoms teikti. Projekto vertės dalis tekusi šiai įstaigai apie 206,07 tūkst. Eur.

VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras projekto lėšomis atnaujino odontologinę įrangą, įsigijo reikiamos medicininės ir kompiuterinės įrangos. Projekto vertės dalis tekusi šiai įstaigai apie 32,48 tūkst. Eur.

VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras įsirengė keltuvą neįgaliesiems, atnaujinimo odontologinę įrangą, įsigijo įvairios medicininės įrangos ir baldų slaugos paslaugos teikti. Projekto vertės dalis tekusi šiai įstaigai apie 45,37 tūkst. Eur.

UAB Kretingos šeimos klinika projekto lėšomis įsirengė keltuvą neįgaliesiems, atliko patalpų remonto darbus, įsigijo transporto priemonę bei reikiamos medicininės ir kompiuterinės įrangos. Projekto vertės dalis tekusi šiai įstaigai apie 77,19 tūkst. Eur.

UAB „Kretingos šeimos medicinos centras“ projekto lėšomis atliko dalies patalpų remonto darbus, įsirengė kondicionavimo sistemą, įsigijo transporto priemones bei reikiamos medicininės, kompiuterinės įrangos ir baldų. Projekto vertės dalis tekusi šiai įstaigai apie 90,74 tūkst. Eur.

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras iš projekto lėšų įsigijo reikiamą įrangą ir baldus priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetui. Projekto vertės dalis tekusi šiai įstaigai apie 5,31 tūkst. Eur.

 

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Facebook